Rajzszög alkotóműhely, rajzoktatás, rajziskola, rajztábor, festőtábor, grafika, textil, divat, varrás, recycling, festészet, művészetterápia, gyermeknevelés, tanácsadás, kisképző, felvételi előkészítés

Rajzszög Logo
Rajzszög Kreatív Terápiás Alkotóműhely

Mit és hogyan tanítunk?

Tapasztalataink szerint rengeteg kérdés merül fel a szülőkben, hogy mire jó a rendszeres rajzolás, mi jelent a “ kreatív terápiás alkotóműhely” kifejezés, mi a célja a rajziskolának és miért hasznos ez a gyerekek, kamaszok számára.
Reméljük ebben a tájékozatóban választ kapnak az érdeklődők. Ha még mindig marad kérdés, szívesen válaszolunk telefonon, e-mailben vagy személyesen is.

Jó böngészést kíván,
a RAJZSZÖG csapata

Általános információk

Korhatárok
Ha egy gyerek szívesen rajzol már picinek is, ajánlom, hogy 4-5 éves kor környékén, kezdjék el az iskolát, sokat fog segíteni neki az iskolakezdésnél, kreativitása és szépérzéke rohamosan fejlődni fog. Nagyobb korban – természetesen a képzőművészeti alapok megtanulása mellett – főleg önállóságra "nevelő" , önbizalom építő eszköz lehet, amely finoman, de annál biztosabban segít a gyermek személyiségének a fejlődésében. Később, ez lehet egy jó iskolaválasztás alapja. A rajziskola 15-16 éves korig professzionális szinten tudja a tanulókat szakmailag tanítani, segíteni. Művészeti szakközépiskolába előkészítést 95%-os referenciával vállalunk.

Csoportok létszámai
Az elmélyült munka érdekében, egyszerre egy csoportban csak maximum 12-15 gyerekkel tudunk foglakozni, csoporttól függően. Komoly a tananyag, még akkor is, ha ők ezt nem érzékelik.

Milyen technikákat használunk, milyen eszközökkel dolgozunk?
Hagyományos képző- és iparművészeti technikákkal és eszközökkel dolgozunk, mint például:
Grafika: tus, fapác, nád toll, tus toll, szén, pasztel, pitt.
Festészet: aquarell, akrill, és más vegyes technikák.
Textil: különböző anyagok, textilek, papírok, újrahasznosított technikák.
Hangsúlyozottan nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az iskolában mindig kellő mennyiségű és minőségű anyag álljon a gyerekek rendelkezésére az alkotáshoz. A gyerekek - hagyományosan - rajzbakon ülnek és rajztáblán rajzolnak, amit általában mindig nagyon élveznek.

Szükséges felszerelés
A rajziskolába hozni semmit nem kell, minden eszköz és anyag a kellő mennyiségben rendelkezésre áll. Egyedül egy A/2-es rajzmappát fogok kérni, amiben a gyerekek ízléses módon, tisztán tudják tárolni munkáikat, ezt a beiratkozáson lehet igényelni.Miben vagyunk mások, különlegesek?

Az alkotóműhely egyedülálló felépítését és sikerét a rajz-festészet-kreatív feladatok és a művészetterápia összekapcsolása adja. Az általános és középiskolás, kamasz gyerekeknek segítünk a szakmai tudás, pályaválasztási tájékozottság megszerzése mellett, személyiségük kibontakoztatásában, a pozitív énképük kialakulásában. Tanáraink felkészült művészpedagógusok, saját szakterületükön kiemelkedő, aktív alkotók, szaktanárok. A csoportjaink az óvodás, kisiskolás kortól a felnőtt kor kezdetéig kisérik végig a gyerekeket. A kurzusok létszáma megengedi a személyre szabott szakmai feladatok megoldását, így mindenki a saját ütemének megfelelően fejlődhet nálunk. Az óráinkon különböző művészeti anyagokat használunk (pitt, szén, akrill, pasztell, akvarell stb...) amelyekkel sokféle technikát, stilust ismerünk meg. E szemléletben tanítva a művészeti középiskolába felvett tanulók aránya közel 100%-os.

Mit jelent az “KREATÍV, TERÁPIÁS" alkotóműhely?
A képző- iparművészet maga egyfajta nonverbális terápia. A terápiás közeget a csoport alkotja, melynek minden tanuló a része és a vezetője a művésztanár/terapeuta. Az órákat és a feladatokat úgy alakítottuk ki, hogy a gyerekek munka közben empátiát tanusítanak csoportársaik iránt, nyitottak a másokban, bennük felmerülő érzelmi problémákra. Az önkifejezés indirekt módon, vizuálisan történik, amely egy belső biztonságot ad. A szabad önkifejezés, elfogadás, összetartozás élménye a kulcsa, az iskola szemléletének.Miben jó a gyermeknek, ha elkezd járni hozzánk?
A cél, hogy olyan "elcsendesítő" művészeti tevékenységet végezzenek - egy védett környezetben- ahol kikapcsolnak, koncentrálnak, csendben vannak, elmélyülnek és közben ALKOTNAK. Így jutnak egy kézzelfogható "sikerélményhez", ami egy lelkileg egészséges ember személyiségfejlődéséhez elengedhetetlen. Ezáltal fejlődik ki bennük az önbizalom, az önértékelés, az esztétika, a szép iránti vágy, megtanulják helyesen használni azt a rengeteg képzőművészeti technikát, amire a tanítási metodusunkban nagy hangsúlyt fektetünk. Cél, hogy megtanulnak elmélyülni, egyszerre egy dologra, hosszabban koncentrálni, úgy hogy Ők ezt észre se vegyék.

Hogyan tudják követni a szülők a gyermek fejlődését?
Ez egy bevett gyakorlat, hogy mi tanárok, beszámolunk a szülőnek, hogy mit láttunk, mit tapasztaltunk egy-egy rajzóra után. Ez sokban segíthet, nemcsak az esetleges iskolaválasztást illetően, hanem szorosabbá teheti a szülő gyermek kapcsolatot, segíthet megérteni gyermekünket. Azonkívül, a szülő, ha teheti, részt vehet az óra végi megbeszéléseken, ami mindig nagyon különleges élmény mindenkinek.

Megbeszélések
A rajziskola metodikájának fontos eleme az óra végi megbeszélés. Ekkor 10-20 percet szánunk arra, hogy egymás rajzait elemezzük, illetve a tanár és a többi diák is elmondja a véleményét a munkákról, kiemelve azt az utat amerre haladni kell. Így a gyermekben tudatosodik az ami jó, amit meg kell lelkileg, szakmailag tartania, másrészről pedig, a társai dicsérik, ami növeli az önbizalmat, felgyorsítja a beépülést a csoportba.

Hagyományteremtés

Évvégi összegző kiállítás, bizonyítványosztás
Minden év végén egy kiállítást rendezünk, ahol mindenkitől igyekszünk kiválasztani a legjobban sikerült rajzát vagy rajzait. Tapasztalataink szerint- rengeteg örömet szerez szülőnek és gyereknek egyaránt. A tanévzárón a gyerekek személyreszóló bizonyítványt kapnak, ahol részletesen leírjuk miben és hogyan fejlődtek egy év alatt.

RAJZSZÖG kreatív bazár
Minden évben Kreatív Bazárt rendezünk a rajziskolában ahol várjuk, a diákok és a tanárok által készített önálló, szép igényes alkotásokat. Az alkotások lehetnek mindenféle ékszerek, tárolók, használati tárgyak, ruhák, kiegészítők, dekorációk stb... Mindamellett, hogy a gyerekek egymás alkotásait megvehetik, elcserélhetik egymással, ez egyfajta “szakmai expo” is.Hogyan tovább?

EMELT SZINTŰ KEZDŐ csoport (4-7 évesek)

KLASSZIKUS KEZDŐ csoport (7-10 évesek)

HALADÓ csoport (10-13 évesek)

SZUPERHALADÓ csoport 01. és 02. (13-15 évesek)

KÖZÉPISKOLAI csoport (15-19 évesek)

EMELT SZINTŰ KEZDŐ csoport (4-7 évesek)
Vezeti: Karner Melitta, fejlesztőpedagógus-művésztanár, keddenként 16.30-18.00

A kezdő csoport alapja a többi magasabb csoportnak. Itt főleg óvodás vagy kis alsós gyerekek vannak. Itt még a gyermek rajza eleven, tele van érzelmekkel, élményekkel. Minden olyan művészeti technikát megtanítunk nekik, mely segíti ezt a "nyers, ösztönös" önkifejezést. Mivel még ebben a korban elég kevés a kézzelfogható információnk a gyerek "szellemi tudását" illetően, ezért ebben a csoportban fejlesztőpedagógus-művésztanár vezeti a gyerekeket. Itt a szülők választ kaphatnak az iskola előtti és közbeni kérdésekre. Az esetleges problémákra is időben fény derülhet.

Melitta finom, türelmes, sokrétű szellemi tudással rendelkező szakember, akinek különleges képessége van ahhoz, hogy a gyerekek önfeledtek tudjanak maradni az óráján. Művészeti technikák mellett irodalmat és művészettörténetet is csempész a rajzóráiba, amit a gyerekek nagyon élveznek.

KLASSZIKUS KEZDŐ csoport (7-10 évesek)
Vezeti: Perger Emilia, művésztanár, szerdánként 16.30-18.30

Ebben a csoportban a bevezető fejlesztőpedagógiai vonal után teret kap a képzőművészet. Különböző klasszikus művészeti technikák és eszközök széles tárházába vezetjük be a gyerekeket s egyre több elcsendesítő, lazító elemet csempésztünk a tanítási metódusba. Ekkor kezdik feltárni saját rajzi képességeiket és közben ebben a korban ismerkednek meg a legtöbb képzőművészeti technikával, és meghökkentően szép munkákat készítenek. Használunk tust, fapácot, akvarelt, szenet és grafitot is.

A csoportot Perger Emi vezeti, aki maga is gyakorló felsős rajztanár, három kislány édesanyja. Kiválóan oldja meg ennek a korosztálynak az ügyes-bajos dolgait. Órái otthonos családias hangulatban telnek, sokrétű technikai tudással ötvözve.

HALADÓ csoport (10-13 évesek)
Vezeti: Nagy Júlia, művésztanár textiltervező iparművész, péntekenként 17.00-19.30

Ebben a csoportban a fő irányvonal a klasszikus képző- és iparművészi tudás megszerzése, önmagunk kipróbálása, a kedvenc anyag kiválasztása, különféle technikák kombinálása, kisérletezés. Fegyelmezettebb, koncentráltabb rajzolás, több napos munkák készítése egyénileg és csoportban is.

Ezt a csoportot Nagy Júlia vezeti, aki fiatal iparművész, textiltervező. A Képzőművészeti Szakközépiskolában tanít, Divat és Stílus szakon, ezért jó érzékkel irányítja ezt a csoportot az iparművészet és a képzőművészet között.

SZUPERHALADÓ csoport 01. és 02. (13-15 évesek)
Vezeti: Házi Andrea, tervező grafikusművész, művésztanár, művészetterapeuta, hétfőnként 17.00-19.00, csütörtökönként 17.00-20.00

Itt már a képzőművészeti tudás és technika csiszolása folyik. Térábrázolás, csendélet, kockológia és portré rajzolása e csoport fő feladata. Személyre szabott szakmai érdeklődés szerint komoly ötletelési és tervezési munkát is végzünk. Így kialakulhat mindenkinek a saját stílusa.
Ebben a csoportban folyik a felvételi előkészítés különbözű művészeti iskolákba. Az eddigi felvételi arányunk közel 100 %-os.

KÖZÉPISKOLAI csoport (15-19 évesek)
Vezeti: Jónás Csongor, tervező grafikusművész, művésztanár, péntekenként 16.30-20.30

A középiskolás csoportban un. "blokkokban” tanítunk. Négy-öt hetenként változik a metodika és a klasszikus rajzot felváltja a kreaív tervezési feladat. Klasszikus rajzi óráinkon, főleg portré rajzolást, festészeti és grafikai technikákat tanulnak a gyerekek. A kreatív blokkokban számítógépes és kézi tervezéssel, animáció, képregény, story board, arculat és egyéb témákat dolgoznak fel a gyerekek.


Weblap: Osys 2030 Érd-Parkváros, Szövő utca 24. +36 30 414 82 53 Rajzszög © 2012-17  
Minden jog fenntartva!